Popüler Yeniler
Reklamlar

Yeni Düzenleme!

İşletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler sunan, denizcilik sektörünün ilerlemesine olanak sağlayan, memurların emekli ikramiyesi ile ilgili düzenleme gerçekleştiren tasarının görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan başladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Emekli Sandığı Kanunuyla alakalı Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan kanun tasarısının ortaya çıkardığı değişiklikler ile ilgili komisyonda açıklamalar yaptı.

Tasarının farklı toplum ve ekonomik kesimleri alakadar eden, geniş kapsamlı yasal bir düzenleme olduğunu belirten Ağbal, "Ekonomide, kamu idarelerinin uygulamalarında veya kamu hizmetlerinin sunumunda bazen ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, yeni sorunlar, yeni durumlar karşısında düzenleme yapmak suretiyle, bunları çözmek, vatandaşlara yeni imkanlar getirmek amacıyla düzenleme sağlandı." şeklinde konuştu.

Ağbal, tasarıda çok farklı kanunlarla ilgili düzenlemelerin bulunduğunu söyleyerek, bu şekilde ki yasal düzenlemelerin, toplumun ihtiyaçları dinamik olduğu, ekonominin ihtiyaçları dinamik olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında doğru tercih olduğunu belirtti. Ağbal, bu tür düzenlemelerle vatandaşların birçok sorununu çözdüklerini belirtti.

Tasarının yasalaşmasıyla geniş toplum kesimlerinin bir an önce çıkmasını beklediği yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olacaklarını söyleyen Ağbal, tasarıyla hükumet olarak açıkladıkları yeni program ve kararların yasal düzenleme boyutunu hayata geçireceklerini söyledi.