Popüler Yeniler
Reklamlar

Vergi Ödenmeyecek!

6736 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye'ye getirilen varlıklarla alakalı söylemlerin bulunduğu 4 seri no'lu Tebliğ, Resmi Gazete'ye çıktı.


6736 sayılı Kanunun 7'nci maddesi kapsamında yurtdışından Türkiye'ye getirilen varlıklarla ilgili açıklamaların bulunduğu 4 seri no.lu Tebliğ'de, "Türkiye'ye getirilen varlıkların Türkiye'ye getirilmesinde herhangi bir vergi verilmeyecektir.

 Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında olan para, altın, döviz, menkul kıymet ve farklı sermaye piyasası araçlarını, Türkiye'de ki banka veya aracı kurumlarda bulunan ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilebilecektir" şeklinde açıklamalar vardı.