Popüler Yeniler
Reklamlar

ÖTV Tasarısı TBMM'de Kabul Edildi!

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda onaylandı.

Kanunla, Anayasa Mahkemesinin, 2015 senesinde ki Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, kamu idarelerinin bütçe aralarında ki ödenek aktarımını yapılandıran 6. maddesindeki iptal gerekçeleri yolunda düzenleme gerçekleştiriliyor.

Buna göre, merkezi yönetimin içinde ki kamu idarelerinin bütçeleri içinde ki ödenek aktarmaları kanunla gerçekleştirilecek. Fakat harcamalarda tasarrufu yakalamak, dengeli ve etkili bütçe politikasını yapılanırmak için genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10'unu geçmemek koşuluyla, merkezi yönetimin içinde ki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarıyla alakalı yetki ve işlemler ile usul ve esaslar, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda kararlaştırılacak.