Popüler Yeniler
Reklamlar

Merkez Bankası Açık Arttırmada!

Başbakanlık Toplu konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Uluslararası Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hizmet binasının arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesiyle alakalı kararı Resmi gazete'de yayımlandı.

Bu durumda, söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi kalmayıp, "TOKİ Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'nin" 26'ncı maddesi uyarınca açık ihale usulü gerçekleştirilecek.

İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi içlerinde ya da finans kuruluşlarıyla gerçekleştirecekleri ortak girişimlere kapalı olmayacak.

İhale için başvuruda bulunacak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, 500 lira ücretle Halkalı'daki TOKİİstanbul Hizmet Binası'ndan alabilecek.

Teklif dosyaları, en geç 28 Şubat tarihinde saat 11.30'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Halkalı'daki TOKİ İhale Komisyonu Başkanlığına elden ulaştıracak. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da ulaştırılabilecek.

Teklifler, 28 Şubat saat 11.30’da istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak. Değerlendirme sonucu uygun olduğu tespit edilenistekliler, yazı ile ikinci oturuma çağrılacak.