Popüler Yeniler
Reklamlar

Ceza Geliyor! Resmi Gazetede Yayımlandı!

Resmi Gazetede yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, önümüzdeki sene, fatura ya da perakende satış fişi alınmaması veya verilmemesi takdirde 210 lira ceza kesilecek. 

Vergi Usulsüzlükleri ve cezalarıyla ilgili sınır ise birinci derece vergi usulsüzlüklerinde sermaye şirketleri adına 130 lira, bunun dışındaki tüccar ve meslek erbabı için 80 lira, ikinci sınıf tüccarlar için 40 lira olarak kararlaştırıldı. 

Tebliğe göre, fatura kullanma zorunluluğu 900 lira olarak onaylanırken, en düşük ceza haddi damga vergisinde 11 lira, diğer vergilerde 21 lira olarak gerçekleşti. 

Bilanço hesabına dayalı defter tutma hadleri; alış ve satış tutarlarına göre 170,00 lira ve 230,00 lira, senelik gayri safi iş hasılatına göre 90,000 olarak kararlaştırıldı.